Hvordan sikre en sunn livsstil

3. Motivere personer med utviklingshemming

3.2. Avtaler og belønning

Et virkemiddel er å gjøre avtaler med brukere og/eller ha belønningssystemer – både for kosthold og fysisk aktivitet.

Skriftlige avtaler kan være et godt virkemiddel. Det kan gjelde dagens meny, lage handleliste, handle alene eller sammen med f.eks. de ansatte.

Ros og anerkjennelse er viktig. Det er lurt å finne fram til noe som motiverer den enkelte. smilBelønninger for et oppnådd mål eller overholdt avtale kan for eksempel være å gjøre noe hyggelig sammen som å dra på konsert eller å få en CD, et ukeblad eller noe annet. Men det er viktig at dette ikke «tar av». Enkle belønninger, som klistremerker og smilefjes, kan også brukes.

Ved oppstart av et belønningssystem bør man tenke på hvor ofte og hvor lenge belønning bør gis. Ved f.eks. vektreduksjon bør det være et gradvis bortfall av belønning. Man må for all del ikke premiere med usunn mat eller la «å kose seg» være ensbetydende med usunn mat og stillesitting. Det er viktig å finne gode alternativer.