Hvordan sikre en sunn livsstil

3. Motivere personer med utviklingshemming

3.3. Opplæring og veiledning av personer med utviklingshemning

Personer i målgruppen som er motiverte for matlaging, bør få praktisk hjelp til å lage god og sunn mat. 

Hjelp til innkjøp og til å velge sunne matvarer er også viktig.

Bokomslag