Ernæringslære

2. Kroppens energibehov

Det finnes fire næringsstoffer som gir kroppen energi. KveldsmatTre av disse – karbohydrater, fett og proteiner – er nødvendige for vekst og funksjon. Den fjerde, alkohol, er ikke nødvendig for at kroppen skal fungere. Kroppens energibehov måles i kalorier eller joule. 1 kalori er den mengden energi som trengs for å varme opp 1 gram vann 1 grad ved 1 atmosfæres trykk. Joule er en nyere betegnelse på energi. 1 kalori tilsvarer 4.2 joule. Kalori og joule er begge små energimengder, derfor brukes kilokalorier (kcal) eller kilojoule/megajoule (kJ/MJ) i det daglige. 1 kcal = 1000 cal og 1 kJ = 1000 J. I all hovedsak er det fortsatt kcal som brukes som benevnelse når vi snakker om energiinnhold i mat.

Vitaminer, mineraler og sporstoffer trengs i små mengder. De er likevel
livsnødven­dige for kroppens prosesser. 

Grovt sett kan man si at kroppen er satt sammen av fettmasse og fettfri masse, som er vann, muskler og skjelett. Muskler bruker mer energi enn fettvev, også når kroppen er i hvile, og jo mer muskler vi har, jo mer energi kan vi innta uten at vi legger på oss.