Ernæringslære

7. Beregne energibehov

gutt på vekt

Den viktigste indikatoren på om energiinntaket er passe, er vekten. Holder vekten seg stabil, tyder dette på et passelig energiinntak. Går vekten ned, er energiforbruket høyere enn energiinntaket. Går vekten opp, er energiforbruket lavere enn energiinntaket.


Det fins formler som kan benyttes for å regne ut en persons daglig energibehov. Da er personens vekt, høyde og alder viktig. Ut fra dette finner man hvilestoffskiftet. I tillegg beregnes det et tillegg ut fra hvor mye og hvor ofte personen trener. Dette kan være aktuelt bl.a. for personer med Prader Willis syndrom. De har spesielt store problemer med å ikke spise for mye. Det er svært viktig for dem å holde en streng diett.