Lage middag selv

4. «Kokebok for alle»

Kokebok for alle«Kokebok for alle» viser eksempler på hvordan man kan bruke kostrådene fra Helsedirektoratet i praksis. Boka brukes mye i ungdomsskolen. Mange elever får boka gratis når de går i ungdomsskolen. Du kan også kjøpe boka i bokhandler.

For informasjon om kokeboka trykk her. Kanskje må du rulle deg litt ned på siden for å se omtalen av kokeboka.