Underernæring

2. Underernæring ved utviklingshemning

Gutt på vektHos en del personer med utviklingshemning er underernæring et problem. Problemstillingen er vanligst hos personer med moderat og alvorlig grad av utviklingshemning. Det kan skyldes problemer med å tygge og å svelge, at de har liten interesse for å spise, eller årsaken til problemet kan være uklar. Ofte er årsaken sammensatt.  

Spesielt personer med diagnoser som medfører sammensatte funksjonsnedsettelser som påvirker både muskelstyrke, muskelkoordinasjon og evne til kommunikasjon, har en økt tendens til tygge- og svelgeproblemer. I tilegg finnes det noen diagnoser som medfører at personen mister ferdigheter allerede i tidlig voksen alder. Eksempel på en slik diagnose er Retts syndrom. Dette betyr at personene som tidligere har spist tilstrekkelig, senere kan utvikle spise- og ernæringsproblemer. Også eldre personer med utviklingshemning vil kunne ha tygge- og svelgeproblemer. Hos mange med utviklingshemning kan aldringsprosessen starte tidlig. Det gjelder ikke minst ved Down syndrom.

Et vanlig tegn på spise- og ernæringsproblemer et at måltidene tar lang tid. Generelt anbefales det at måltider ikke skal ta mer enn 30 minutter. Dette er for å unngå at spising oppleves som en for stor belastning både for personen selv og for omsorgspersonene som skal legge til rette for og bistå i spisesituasjonene.

LegeSymptomer på svelgeproblemer kan være hes stemme under måltidet, hosting og gulping. Ved svelgeproblemer kan også maten sette seg lettere i vrangstrupen. Hvis man ikke får hostet den opp, kan den gå ned i luftveiene. Det heter å aspirere. Hvis man aspirerer mat og/eller drikke, er det fare for øvre luftveisinfeksjon og lungebetennelse (aspirasjonspneumoni). Enkelte matvarer og helt tyntflytende drikker kan oppleves som spesielt problematiske.

Noen vil kunne oppleve spisesituasjonen som negativ på grunn av strev med å spise og frykt for aspirasjon. Enkelte vil også kunne utvikle aversjon mot visse matvarer som de har hatt ubehagelige opplevelser med.