Underernæring

4. Sondeernæring

Nagastrisk sondeI noen tilfeller med sammensatte spiseproblemer kan det være aktuelt å benytte sondemat og/eller annet ernæringstilskudd for å dekke personenes behov for energi og næringsstoffer. I kortere perioder kan man bruke en nesesonde. Ved behov for langvarig behandling kan pasienten evt. få lagt inn en sonde i magesekken gjennom bukveggen. Det heter PEG - perkutan endoskopisk gastrostomi. En gastrostomi er et supplement til det personen selv kan spise og drikke på vanlig måte.