Handle mat

3. Andre metoder for å handle riktig mat

Være mett når man handler

Er man sulten når man kjøper mat, er det lettere å gjøre impulskjøp. Det gjelder ikke minst usunn mat som spises der og da. På tom mage er det også lettere å kjøpe mer mat og mer usunn mat som skal spises senere.

Filmene under vises i kurset for personer med utviklingshemning.

Handle mat på sulten mage:

Handle sammen med hjelper

Om en person med utviklingshemning kjøper mye usunn mat og drikke, kan det være behov for å handle sammen med en hjelper. Det kan være behov for veiledning både til planlegging av innkjøp og selve handlingen. For personer som er i stand til å handle mat på egen hånd, kan praktisk veiledning når det gjelder matinnkjøp, være et sykdomsforebyggende tiltak. 

Mange personer med utviklingshemning vet egentlig utmerket godt hva de bør gjøre og ikke. Men pga. dårlig impulsstyring, er det ofte enda mer problematisk for dem enn for andre å etterleve dette.   

Handle mat på mett mage med handleliste: