Spesielle dietter

2. Cøliaki

Glutenfritt mel

Cøliaki er overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Ved inntak av gluten blir slimhinnen i tynntarmen betent. Tarmtottenes størrelse blir redusert. Dermed svekkes tarmens evne til å absorbere næringsstoffer fra kosten. Cøliaki er en kronisk sykdom; det vil si at man aldri blir kvitt sykdommen.

Man regner med at 1- 2 % av den norske befolkning har cøliaki. Cøliaki forekommer oftere hos personer med Down syndrom, hos minst 5 %. Det er viktig at personer med Down syndrom og cøliaki blir godt utredet og fulgt opp av hjelpeapparatet.

Vanlige symptomer ved ubehandlet cøliaki:

  • Hos barn: manglende vektøkning og dårlig høydevekst
  • Hos barn/unge: emaljeskader på permanente tenner
  • Vekttap
  • Periodevis diaré eller langvarig diaré
  • Kronisk forstoppelse og luftansamlinger
  • Følelse av oppblåsthet
  • Kronisk jern- og vitaminmangel
  • Vantrivsel og påfallende tretthet
  • Uforklarlige magesmerter
  • Beinskjørhet

Hos noen oppdages sykdommen mer eller mindre tilfeldig. Da kan de ha hatt lite plager selv om de har spist vanlig kost.

Ved symptomer som kan skyldes cøliaki, er det viktig at fastlegen starter utredning. Stilles cøliaki-diagnosen, er det svært viktig å unngå mat med gluten. Både pasienten selv og støttepersoner trenger å vite hvilke matvarer som inneholder gluten og skal unngås.

For pasienter med utviklingshemning, f.eks. Down syndrom, er det ofte vanskelig å dra nytte av informasjon laget for normalt fungerende pasienter. Det er derfor viktig at alle støttepersoner er godt informert. Kvalifisert helsepersonell bør bidra til at kostholdet blir fullverdig selv om man må kutte ut en del matvarer. Norsk cøliakiforening har mye informasjon om sykdommen og om glutenfrie produkter, se http://ncf.no/