Spesielle dietter

4. Diett ved spesielle diagnoser

Frambu logo

Det fins noen sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemning og også krever egne dietter og spesielt ettersyn når det gjelder matinntak. Eksempel på en slik diagnose er Prader-Willis syndrom.

Det er lurt å undersøke om det er mulig å få veiledning fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser når det gjelder ernæring ved en slik diagnose. Frambu ligger litt sør for Oslo og har nettadressen www.frambu.no