Spesielle dietter

5. Å få hjelp ved matintoleranse

Lege

Det er svært viktig at personer med utviklingshemning får hjelp av kvalifisert personell ved matintoleranse. Hvis man blir gående med en udiagnostisert og eller ubehandlet matintoleranse, kan det gi uttalte symptomer som kan medføre mistrivsel og dårlig helse.

Pasienten selv bør i størst mulig grad få forståelse av hvor viktig det er å unngå, evt. innta lite av, visse matvarer. Opplæring av støtte­personer er også særdeles viktig og bør etterspørres dersom apparatet som diagnostiserer og gir informasjon, ikke har gitt tilbud om dette.