Fysisk aktivitet - Råd fra Helsedirektoratet

2. Hva er fysisk aktivitet og hvordan graderes det?

Fysisk aktivitet er å bevege seg slik at energiforbruket er høyere inn på hvilenivå. Begrepet dekker fysisk arbeid, friluftsliv, mosjon, idrett, lek og trening og ikke minst det å gå.

Trening er en form for fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og som gjentas og har som mål å bedre eller å vedlikeholde fysisk form. Fysisk form er evnen til å utføre fysiske aktiviteter. 

Fysisk aktivitet

Fysiske aktiviteter av lett intensitet vil si aktiviteter som medfører omtrent normal pusting, for eksempel rolig gange.

Fysiske aktiviteter av moderat intensitet er aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig gange.

Fysisk aktivitet av høy intensitet er aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.