Fysisk aktivitet - Råd fra Helsedirektoratet

6. Hvor mye fysisk aktivitet anbefales?

6.1. Barn og ungdom (under 18 år)

KlokkeBarn og ungdom bør være fysisk aktive i minst 1 time hver dag.Denne timen bør være med aktivitet av moderat og høy intensitet. Lek, aktiviteter, kroppsøvingsundervisning og idrett bør tilpasses barnas utviklingsnivå og være variert og lystbetont.

HoppAktivitetene bør være så allsidige som mulig. Det vil påvirke kondisjon, muskelstyrke, fleksibilitet, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet. Det er for eksempel å jogge, å gå på ski og å danse. Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.

Stillesitting bør begrenses så mye som mulig. Det bør stykkes opp med mer aktive perioder av lett aktivitet.​​​ Det vil for eksempel si at når man sitter og ser på TV, bør man reise seg opp og gjøre noe annet noen minutter hver time.