Fysisk aktivitet - Råd fra Helsedirektoratet

6. Hvor mye fysisk aktivitet anbefales?

6.3. Eldre (over 65 år)

TreneFor personer over 65 år gjelder de samme retningslinjer som for voksne i alderen 18-65 år. Mange eldre har redusert mobilitet – evne til å forflytte seg. Eldre med redusert mobilitet  bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uka for å styrke balansen og forhindre fall. Å forebygge fall er spesielt viktig for de som ikke klarer anbefalingene om minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet i uka. I tillegg anbefales det at fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet fordeles på de fleste dagene i uka.


Trene

Nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse

Voksne som ikke kan følge rådene fullt ut pga. nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse, anbefales å være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater.