Forskjellige aktiviteter

5. Å gå, sykle og danse

Generelt er det godt for helsa å gå mest mulig, både ute og inne. Å kunne gå til og fra skole, arbeid eller dagsenter er svært gunstig. Som tidligere påpekt er reiser med offentlige kommunikasjonsmidler gunstig for helsa. Da må man gå til og fra stoppestedene. Søndagstur og andre turer i skog og mark er en fin form for fysisk aktivitet. Det bør legges opp til at mennesker med utviklingshemning motiveres til og har praktisk mulighet til å gå gode søndagsturer.

For de som kan sykle, er dette også en fin form for bevegelse. Mange med utviklingshemning kan imidlertid ikke sykle. Men det de fleste kan, er å bruke ergometersykkel. Det er en enkel form for innendørs aktivitet. Den kan gjerne gjøres mer attraktiv med samtidig musikkavspilling eller TV-titting. Det kan være lurt å ha to ergometersykler, for det kan være ekstra motiverende om et familiemedlem, en venn eller en tjenesteyter også sykler samtidig.

Å sette på musikk og danse er også en grei aktivitet som det bør stimuleres til. Mange personer med utviklingshemning finner selv ut at de kan sette på musikk og danse for seg selv. De mye glede av dette. Andre trenger å lære at dette er mulig. Mange liker også å danse sammen med andre, både i organiserte grupper, i selskaper og ved spesielle arrangementer.  

Danse