Forskjellige aktiviteter

6. Forskjellige typer trening

Som nevnt i forrige kapittel er trening fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert, som gjentas og som har som mål å bedre eller å vedlikeholde fysisk form. En av de enkleste formene for fysisk trening er å gå så fort at man blir litt andpusten. For mennesker som ikke er vant til å gå, kan selv korte turer gi god trening. Det er imidlertid lurt å stadig øke lengden på turene så man blir sprekere og sprekere.

Jogging er en hardere form for trening som også er enkel å få til hvis man har motivasjon, et par joggesko og evt. en ledsager.

Moderat og høy inytensitet

En del mennesker med utviklingshemning tar i liten grad selv initiativ til fysisk aktivitet. Da er det viktig at man finner ut hva de egentlig kan tenke seg av slike aktiviteter og hjelper dem i gang. Noen vil motiveres godt av lek- og/eller konkurransepregede aktiviteter.

Som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshemning er det viktig å være nysgjerrig på og utforske hvilke aktiviteter den enkelte liker. Men vel så viktig, når disse er funnet, bør det dokumentes på en måte slik at informasjonen er lett tilgjengelig også for andre.