Forskjellige aktiviteter

12. Tekniske motivasjonsfaktorer

Personer med utviklingshemning motiveres gjerne av å bruke det samme som andre. Det gjelder ikke minst skritt-teller, pulsklokker og treningsarmbånd. Imidlertid trenger de ofte hjelp til å bruke det.

Ved bruk av skritt-teller kan de registrere hvor mange skritt de går hver dag. De kan gjerne sette seg mål for antall skritt de ønsker å oppnå i løpet av en dag eller en uke og stadig sette høyere mål. Er det flere med noenlunde lik form, kan det lages konkurranser ved hjelp av skritt-tellerne. En person med utviklingshemning kan selvfølgelig også konkurrere med et familiemedlem eller en tjenesteyter. Man kan også sammenlikne antall skritt gått med en kjent strekning.

bilde av appen helseNye smart-telefoner kan brukes som skrittellere. For eksempel har appen «Helse» som følger med operativsystemet iOS8 for iPhone, skritteller. Å få registrert alle skrittene på en smarttelefon, forutsetter da naturligvis at man har med seg mobiltelefonen over alt. Det er nå kommet et armbånd for overarmen så det skal være lett å ha med iPhonen på trening.

For noen vil det være greiere med en separat skritteller som f.eks. sitter i linningen på buksa. Det er også kommet mange treningsarmbånd på markedet til å ha rundt håndleddet. De registrerer bl.a. skritt. De kan også registrere mange andre forhold som gjelder treningen.   

Det dukker stadig opp nye treningapper. Også en del personer med utviklingshemning vil kunne ha nytte og glede av å bruke en del av disse. Hvis det er aktuelt å bruke treningsapper, er det tryggest om en fagperson hjelper til å velge app(er), ser om øvelsene eller funksjonene i appen er velegnede og sikrer veiledning, i alle fall ved oppstart. Dette er viktig både for at brukeren skal bli vant til å bruke appen, for at øvelsene skal gjøres riktig, for å angi hvor lenge om gangen appen bør brukes og evt. lage et progresjonsopplegg for treningen.

Apper for utendørs trening som løping, skigåing og sykling legger gjerne størst vekt på å spore bevegelsesmengde, hastighet og energiforbruk. Et eksempel på en slik app som kommer godt ut ved testing, er Endomondo. For innendørs bruk viser appene i større grad hva man skal gjøre; f.eks. styrkeøvelser og eller kondisjonstrening.  Et eksempel på en app som viser stryketreningsøvelser uten muntlig instruksjon, er Daily workouts. 

Fortsatt fins det en del trenings-DVDer. For mange med utviklingshemning kan disse være  bedre enn apper. De kan lettere enn apper vises på en TV-skjerm eller en stor PC-skjerm. Dessuten er det mulig å få mange av dem på norsk.