Forskjellige aktiviteter

13. Individuelle målsettinger

Når det gjelder fysisk aktivitet, er det lurt å sette opp mål for hva man ønsker å oppnå. Samtidig bør det lages en plan for hvordan målet skal nås. Det er viktig at den det gjelder, selv er med på å sette mål og velge aktivitet(er) som han/hun er motivert for. Mange motiveres av en premie når målet er nådd, mens for andre kan det å nå målet i seg selv, være motivasjon nok.

For en som ikke er vant til å gå så langt, kan målet f.eks. være «Å gå rundt Sognsvann» Det er ca. 3,5 km. Før man kommer så langt, kan det settes flere konkrete delmål. Det kan f.eks. være gå en kortere strekning enn rundt Sognsvann. Når dette målet er nådd, skal vedkommende prøve å nå et nytt delmål osv.

målsetning

Her er et eksempel på en individuell målsetting og en treningsplan for «Ole» som primærkontakten hans i boligen har laget. Det er lagt opp til at Ole skal krysse av på planen når treninger er gjennomført (den nederste tabellen - krysse av til venstre for ukenummeret). Når et delmål er nådd, skal han markere hele linjen med delmålet med gult. Det å sette kryss og å tusje ut med gult motiverer Ole. Dessuten blir det veldig tydelig om han har gjennomført en trening eller ikke og om et delmål er nådd eller ikke. Han trenger litt hjelp av primærkontakten sin i starten til å markere kryss og uttusjing med gult.

Ole er glad i å ta bilder med iPhonen sin. Derfor er målene koplet til at han skal ta bilder i forbindelse med oppnåelse av hvert mål. Da det er forksjellige ledsagere som skal være med Ole på onsdagene, er det markert veldig tydelig på et kart hva hvert delmål er.

Det å ta bilder underveis på tur og av mål for turen, er noe som motiverer mange. De fleste syns det er morsomt å vise frem bilder og evt. snakke om hva de har gjort.

Det er viktig at målsettingen er individuell og ikke gjelder en hel gruppe. I en gruppe vil som regel noen være mye sprekere enn andre, og også de bør ha mål å strekke seg etter. For en annen og sprekere person kunne et mål å strekke seg etter være å gå rundt Sognsvann på 1 time eller å jogge rundt Sognsvann.

Det er gunstig å få mål som gjelder fysisk aktivitet inn i Individuell plan. Det vil motivere både den personen planen gjelder, og hans/hennes støttepersoner, f.eks. støttekontakt og/eller tjenesteytere i boligen.