Forskjellige aktiviteter

14. Treningsplan

For å få tilstrekkelig fysisk aktivitet til en helsegevinst er det lurt å ha en ukentlig treningsplan. Planen bør inneholde informasjon om hvor, hvordan, når og hvor lenge man skal trene. Her er et eksempel på en ukentlig treningsplan. Personer med utviklingshemning bør få hjelp til å lage en slik plan og til å sette den opp på et sted der den er godt synlig, f.eks. på kjøleskapet.

TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG
På dagtidGå til og fra jobb (20 minutter)   Gå til og fra jobb (20 minutter) Gå tur i skogen eller på ski i 1-2 timer
18:00-19:00 Friskis og Svettis-trening     
19:00-20:00   Fotballtrening   
Kveld  Gå tur med Pluto i minst 20 minutter