Intro

Om kurset


Bakgrunn

Fødselsskader i form av rifter i endetarmens lukkemuskel (sfinkterskader) oppdages hos ca 2 % av alle kvinner som føder vaginalt i Norge i dag. Skadene kan føre til store plager i form av ufrivillig lekkasje av luft, avføring og sterkt redusert livskvalitet.

Antall skader har vært økende siden 1960-tallet og var i 2004 over 4 %, men tiltak som er satt inn har redusert dette betydelig. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset i Tromsø har vært aktiv i denne forbindelse, og det har vært arrangert kurs i «Primærbehandling av obstetriske sfinkterskader» i mange år. Kurset har vært arrangert sammen med professor Jouko Pirhonen som har bidratt i stor grad til kompetanseheving innen forebygging av sfinkterskader.

Fra tradisjonelt kurs til e-læring

Kurset er nå utviklet til et nettbasert kurs sammen med Helsekompetanse hvor det i større grad også omhandler forebygging av sfinkterrupturer. Dette gir en utvidet og mer helthetlig tilnærming til tematikken sfinkterskader, noe som har vært etterspurt av flere kursdeltagere tidligere. Kurset har nå fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. E-læringkurset har derfor fått tittelen "Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader".

Flere målgrupper

Vi ønsker å tilby dette kurset også til jordmødre og sykepleiere. Selv om jordmødre ikke skal sy sfinkterrupturer, mener vi kurset vil være høyst relevant også for dem. Det tekniske ved reparasjon av slike skader utgjør bare en liten del av kurset. Tilbakemelding fra tidligere kursdeltagere har fremhevet kurset som svært lærerikt og viktig, også fordi det gir større innsikt i sfinkterapparatets anatomi.

Oppfølgingskurs

Etter hvert vil vi kunne tilby oppfølgingskurs med fokus på sekundærbehandling av sfinkterrupturer, samt mulighet til å praktisere øving med sying på svinepreparater.

Faglige bidragsytere 

Flere dyktige fagfolk har bidratt til utviklingen av kursets faginnhold:

 • Pål Øian
  Professor/overlege, PhD, Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Stig Norderval
  Overlege, PhD, Ass. Professor. Gastrokirurgisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Katariina Laine
  PhD, overlege ved Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

 • Anne Mette Severinsen
  Jordmor, Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø.

 • Hilde Tollefsen
  Kurs og informasjonsadministrator, uroterapeut. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø