Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto av mann på benk

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hvor finnes informasjon om mulige aktiviteter?

  1. Tenk over hva andre på samme alder/livssituasjon liker å holde på med på fritida.
  2. Det kan for noen også være avgjørende at en oppsøker en aktivitet og eventuelt får testet ut om denne passer interessene og ønskene personen har.
  3. Informasjon om tilgjengelige ordinære aktiviteter i kommunen finnes gjerne på nett og i lokalaviser.
  4. For å få kjennskap til tilrettelagte og ordinære aktivitetstilbud i kommunen/lag/organisasjoner kan du ta kontakt med kultur og fritidskontoret i kommunen.
  5. Ta også en kikk over til en nabokommune for å få enda flere forslag til mulige aktiviteter.
  6. Det er ikke sikkert at du som bistandsperson har oversikt over alle mulige aktiviteter som finnes eller som det går an å tilrettelegge for. Da kan du for eksempel bruke «Aktivitetsvelgeren» fra Fritid for alle eller «Gammel og GLAD» fra Aldring og helse.