Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto av gruppe ute i snø

Foto: Sidsel Andersen

Kjennskap til hvem og hvordan en kan samarbeide med om å tilrettelegge for gode fritidstilbud

 • Frivillige organisasjoner

  Medlemskap for å delta i en aktivitet, for eksempel spille fotball eller medlemskap for å gjøre en frivillig innsats, for eksempel dugnadshjelp i idrettslaget.

 • Nabolag

  Gode naboer, venner, idrettslaget, sangkoret, skytterlaget, kirka/menigheten, politisk parti, interesseorganisasjoner.

 • Andre botiltak

  Ivaretakelse av nettverk. Muligheten for å kunne ha en fritid etter egne ønsker kan stoppe fordi det er for få som ønsker det samme. Samarbeid utvider mulighetene.

 • Nabokommuner

  Hvis du syns at miljøet og tilbudene i bygda/bydelen er for snevert kan du søke kunnskap og samarbeid med nabokommuner/andre bydeler om å få delta i eksisterende aktiviteter eller samorganisere nye tilbud.

 • Omvendt integrering

  Kan være en måte å få til fritidstilbud der mange kan delta - eksempel: arranger skitur til alpinanlegg for ungdom med funksjonsvansker og inviter med de funksjonsfriske ungdommene fra en fritidsklubb eller en åpen påmelding. For det første oppnås at antall deltakere kan forsvare turen, for det andre blir de unge kjent med hverandre og får økt kunnskap om hverandre.