Å feriere - sammen om det hele

Selvbestemmelse eller brukermedvirkning

Selvbestemmelse er viktig for en persons selvrespekt og verdighet. Det er likevel viktig at selvbestemmelse gjelder valg og avgjørelser som den enkelte har forutsetninger for å beherske. Dersom en skal pakke en koffert alene for en ferietur, må en ha evne til å ha oversikt over utstyr og dokumenter som en faktisk trenger. Dersom noe blir glemt, for eksempel et pass til en utenlandstur, blir selvrespekten snudd til avmakt og mindreverdighet. Ved brukermedvirkning blir personen hørt, deltar i planlegging og pakkeprosessen. Han er hele tiden i dialog med en ansatt som har kunnskap og oversikt over hva som trenges.

Helge hadde tilsynelatende fått lov til å pakke selv. For Helge er selvbestemmelse viktig, men han er også flink til å lytte til gode råd. De ansatte hadde kanskje ikke sett den lille kofferten og lappen til Liv, om at Helge bare trengte å ta med seg det mest nødvendige. Selv om Helge til daglig bestemte hva han skulle kle på seg, var det vanskelig for ham å planlegge hva han trengte til en ukes sommerferie.

Hadde Helge vært en person som ble sint for å bli korrigert, ville det vært mer krevende for en ansatt å skulle gi råd om ompakking av kofferten. Helge derimot forstod gode råd fra andre, når han fikk hjelp til å endre på ting som var forståelig for ham.

Det var ikke logisk å pakke tre flasker solkrem, men ingen badebukse. Selv på Vestlandet har en ikke bruk for ullunderbukser midt på sommeren. Det holder med regnbuksene utenpå olabuksene når en skal ut å fiske. Av skotøy ville Helge klart seg lenge med joggesko og sandaler. Ansvarlige som var på vakt burde gitt veiledning. Mobiltelefonnummeret til Liv var også tilgjengelig.

De ansatte burde sikret seg at han hadde med seg legitimasjon. Spesielt fordi han skulle reise alene med tog, samt at han kunne bli borte på ulike stadier på turen. Her var det tydelig at dialogen mellom de ansatte og søsteren hadde vært for dårlig. Bortsett fra en alt for tung koffert, reduserte ikke dette Helges glede over å få ro på fjorden, steke pølser på bålet nede ved naustet, eller bading i en marineblå underbukse.