Å feriere - sammen om det hele

Foto av aking på slede

Foto: Fjellheimen leirskole

Funksjonsevne og helseforhold

Funksjonsevne

Det er viktig at alle som skal være ledsager, enten det er kommunalt ansatte eller familie, kjenner hovedpersonen godt. En må være klar over i hvilken grad den funksjonshemmede behersker personlige stell og dagliglivets aktiviteter. En må kjenne til om den enkelte beveger seg greit alene, eller trenger hjelpemidler.

Rullestolbrukere har behov for ekstra tilrettelegging. På offentlige transportmidler er toalettene ofte trange og krever ekstra fleksibilitet når en skal assistere. Det er også viktig å kjenne til den funksjonshemmede evne til å kommunisere. Gjør vedkommende seg greit forstått? Huskes beskjeder som blir gitt?. Ledsagerne må også være kjent med hovedpersonens kognitive evner til å ta hensiktsmessige daglige avgjørelser. Det kan være nødvendig i samarbeid med personen med utviklingshemming å oppdatere vedkommendes IPLOS-skjema.

Mange kan være ganske avhengig av å få mat de kjenner. Dette er spesielt viktig dersom de er avhengig av dietter uten for eksempel sukker eller gluten.

Helse

Utviklingshemming er ingen sykdom, men personer som har down syndrom eller en annen tilstand kan ha ulike tilleggslidelser/sykdommer som: hjertesvikt, diabetes, epilepsi, adferdsproblemer eller andre tilstander som trenger fast medisinering. Det er nødvendig at ferdige dosetter har påskrift. Det skal være navn på de ulike medisinene med en beskrivelse av hvordan de ser ut og hvorfor personen får det enkelte medikament. Det er nødvendig at ledsager har originalpakningen til alle medisinene som skal benyttes, også eventuelt-medisiner. Virkning og bivirkninger av de forskjellige medisinene må være kjent.

Enkelte har kjente allergier som det er viktig å ta hensyn til. Det kan være små mengder tilsetningsstoffer, som er nok til å gi ulike reaksjoner. Det kan være rødme, utslett eller hevelse, eller mer alvorlige symptomer som åndenød og blodtrykksfall. Det er derfor viktig å legge merke til alle reaksjoner som skiller seg fra det normale og vite hvordan en får tilkalt hjelp (jfr. avsnittet om beredskap).

De vanligste helseplagene ved sydenturer er oppkast og diaré samt solbrenthet. Årsaken til mavetarmproblemer er at en blir møtt av en annen bakterieflora enn den en har hjemme. Det er å anbefale at en vaksineres i god tid føre avreise. Vurder drikkevaksine mot turistdiaré (Dukoral). Grunnvaksinasjon består av to doser. Det skal gå minst 1 uke og ikke mer enn 6 uker mellom dosene. Første dose bør derfor gis senest 1 uke før avreise. Bruksanvisningen må følges. Beskyttelse i nye 3 måneder oppnås etter en enkelt dose hvis det er mindre enn 5 år siden forrige vaksinasjon.

En kan aldri vaske hendene for ofte. Bruk alltid spritservietter før måltider og etter toalettbesøk der ikke rent vann er tilgjengelig. Spis fortrinnsvis kokt eller stekt mat. Spis frisk frukt som du selv har skrelt. Det er trist om en skulle tilbringe ferien på hotellrommets toalett istedenfor å oppleve sol og varme ute.

På hver eneste tur undervurderer nordmenn hvor sterk sola er på en nordboers hud. Det kan virke litt dumt at når en endelig er kommet til Syden, bør en holde seg vekk fra stranda to tre timer hver dag, når sola er på det sterkeste. Den brenner selv om det kan ligge tåke eller varmedis over stranden.