Å feriere - sammen om det hele

Foto av et pass

Aktuelle dokumenter

Ansatte som er vant til å organisere ferier har gjerne en sjekkliste for hvilke dokument som er felles for alle de som skal reise, og hva som er spesielt for den enkelte. Disse opplysningene kan være i en ringperm eller på et fellesområde på PC´en. I følgende avsnitt finner dere en tabell over sentrale dokumenter.

 • Dokumenter Norge Utlandet
 • Ferieplan
 • Vaksinering
 • Resepter (medisiner)
 • Legitimasjon/Pass
 • Billetter
 • Ledsagerbevis
 • Hotellreservasjon
 • Sykeforsikring
 • Reiseforsikring
 • Beredskapsplan

Det kan utarbeides en ferieplan, helst ved påsketider for å få plass på utvalgte feriested og for planlegging av ansatte sine turnuser. Hovedpersonen, familie og ansatte må planlegge ferien sammen og være enige om ønsket resultat. Det må settes opp et realistisk budsjett, helst med noe reservekapital. Det er lurt i løpet av året, å sette av et fast beløp på en reisekonto.

Skal en til utlandet må gyldig pass være tilgjengelig. Billetter for reise og overnatting må være bestilt og betalt innen angitte tidsfrister. Både ledsager og tjenestemottaker bør ha ekstra kopi av pass og andre viktige reisedokumenter. I dag kan de fleste kredittkort også benyttes i utlandet. Det er viktig at dersom tjenestemottaker trenger assistanse, har ansvarlig ledsager bruksrett til kortet. For å hindre misbruk eller ved tap av kort bør bare et begrenset beløp stå på aktuelle konto.

På selve turen bør tjenestemottaker og ledsager sammen føre en loggbok, fotografere og om mulig gjøre videoopptak. Når ferien er over bør de som har deltatt sammen evaluere opplegget og sammen notere hva som fungerte bra og hva som burde kunne forbedres.

Det er viktig at de som reiser har et gyldig Europeisk helsetrygdkort (gyldighet 12 mnd.) Når personen med utviklingshemming viser fram helsetrygdkortet hos behandleren, har vedkommende krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet han eller hun er i, på samme vilkår som de som bor der. Derfor må tjenestemottaker betale de samme egenandelene som de fastboende. Retten omfatter de ytelser som fra et medisinsk synspunkt måtte bli nødvendig under oppholdet, vurdert opp mot ytelsens art og oppholdets varighet. Helsetrygdkortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort hos NAV. Går reisen til et land utenfor EØS-området, må en sørge for å ha en annen reiseforsikring.