Å feriere - sammen om det hele

Foto av hest og riding

Foto: Fjellheimen leirskole

Beredskapsplan

Kunnskap

Som ledsager må du ha god kunnskap om de personene med utviklingshemming som du har ansvaret for. Du må kjenne til funksjonsnivå, atferdsmønster, preferanser og helseforhold. De fleste steder vil ha mobiltelefondekning, og det må alltid være en «vakthavende» i Norge som kan besvare spørsmål om mindre uforutsette problemer.

Medisinsk legevakt

Gjennom reiseselskapet eller hotellet vil en kunne få telefonnummer og adresse til medisinsk legevakt. Numrene bør legges inn på mobiltelefonen.

Borte fra gruppa

Hovedpersonen må alltid ha legitimasjon med navn, telefonnummer og hotelladresse. Selv om mange kan gjøre seg greit forstått på norsk, er det alltid vanskeligere på er ukjent språk. Det beste er å bære en vanntett legitimasjon også når en bader eller oppholder seg på stranda. De fleste strender og svømmebasseng har badevakter, så fare for at noen drukner er minimal.

Oftere skjer det at en blir borte i myldret av turister når en er ute og handler eller er på jakt etter et godt spisested. For personer som har problemer med å gjøre rede for seg selv, kan det være aktuelt å benytte et GPS armbånd. Dette kan til en hver tid vise andre hvor vedkommende befinner seg. Dette er mer for å skape trygghet enn kontroll. Det er fortsatt uklarheter om hvordan gjeldende lovverk åpner opp for dette.