Å feriere - sammen om det hele

Spesielle tilbud

Et annet eksempel er ferieopphold ved Fjellheimen. Dette er et statsstøttet tilbud for personer med utviklingshemming, hvor ferieoppholdet er sterkt subsidiert.

Her får du se et innslag på ca 6 1/2 minutt som Empo tv har laget om Fjellheimen.

Hva som gir gode ferieopplevelser vil variere veldig, men vi må passe på at det virkelig er personen med utviklingshemming sine behov som skal dekkes, og ikke behovene til eventuelle ledsagere.