Kulturelt mangfold

Det utvidede kulturbegrepet

Kultur er fremdeles for mange ensbetydende med den såkalte finkulturen. Med det mener vi som regel klassisk musikk, opera, teater, ballett og billedkunst. Men på 1970 tallet i Norge fikk vi en protest mot denne forståelsen av kulturbegrepet, med en ny kulturmelding som tok i bruk «det utvidede kulturbegrepet». Nå skulle kultur innbefatte mer enn bare kunsten. Nå skulle også idrett, speider, rock og håndverk inn i varmen.

Barrierene mellom de uttrykkene vi til nå hadde snakket om som kunst og de aktivitetene vi omtalte som hobby skulle nå alle omtales som kultur. Fotball er et godt eksempel på dette.

Forskjellene mellom profesjonell og amatør skulle også bygges ned gjennom å oppfordre til samarbeid på tvers av disse.