Mål og mening

Kultur har betydning for helse

Kunst og kultur kan gi gode opplevelser, det gir mulighet til å uttrykke seg og skape, det kan avmystifisere lidelser og grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt. Kultur- og fritidsaktiviteter kan fylle mange funksjoner. Det kan være sosiale møtesteder, avslapping, rekreasjon, kunnskapsformidling og så videre.

Gjennom kultur og fritidsaktiviteter kan man leve ut viktige sider av seg selv. Vi kan snakke om fritidsaktiviteter som noe vi gjør for avkoblingens skyld, men for mange personer blir også fritiden en arena for trening på ulike ferdigheter. Det å ha et aktivt liv med mulighet for kulturell deltakelse, er også godt for helsen. Å bruke kunstneriske innfallsvinkler i terapeutisk arbeid er godt kjent innen musikkterapi og dramaterapi.

Jon-Roar Bjørkvold, musikkprofessor og engasjert samfunnsdebattant, har vært opptatt av det musiske mennesket.

Hvordan vi gjennom aktiviteter som musikk, dans, teater eller friluftsliv, ikke kobler oss av, men kobler oss på. Det er gjennom slike aktiviteter at vi ofte får energi, kjenner at vi har det artig og det gir oss livsglede. Alt dette som er så viktig for å oppleve at vi har en god livskvalitet.

Sett deg gjerne godt til rette og nyt denne herlige musikkvideoen fra Proffene i Bergen. 8 av de 10 bandmedlemmene har utviklingshemming -deriblant vokalisten