Mål og mening

Foto av teater

Foto: Borgny Berglund

Identitet og selvfølelse

Identitet er en kombinasjon av hvordan vi ser på oss selv og hvordan andre oppfatter oss, og dermed speiler oss. Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem er vi? Identitet handler først og fremst om hvem vi er og hva vi står for. Slike store spørsmål er det ikke alltid så lett å sette ord på. Identiteten vår er med oss hele tiden, og den kommer til uttrykk på mange måter. Enkelte aspekter ved vår identitet er medfødt og fastlagt, som for eksempel alder, høyde og foreldre, mens andre aspekter kan vi selv velge, som for eksempel utdanning og musikksmak. Å få et mer bevisst forhold til en selv er en forutsetning for å forstå andre og for å kunne endre og utvikle oss selv og den kulturen vi lever i. En persons identitet er mangfoldig. Vi er sammensatte personer og like eller forskjellige alt ettersom hvilke kriterier som legges til grunn.

Selvfølelsen sier noe om hvordan vi opplever oss selv, det vi føler om oss selv. Selvfølelse vil si en visshet om egen verdi, slik du selv ser det - altså hvordan det føles å være deg. Graden av selvfølelse kan være viktig uansett hvor «berettiget» den er. For eksempel kan det være at du har ansvar for andre som trenger deg. Da kan livskvaliteten synke brått når det ansvaret forsvinner.

Et barn med god selvfølelse har som regel også positive tanker om seg selv. «Jeg er god nok slik som jeg er.» God selvfølelse fører som regel til et stabilt selvbilde, som igjen er grunnlaget for å bygge opp en selvtillit. Lav selvfølelse kan høynes ved at selvtilliten utvikles. Det at man presterer noe, enten i skole, jobb, kunst, idrett eller andre sammenhenger, øker troen på seg selv.

Definisjoner:
  • Selvfølelse er det vi føler om oss selv
  • Selvbildet er det vi tenker om oss selv
  • Selvtillit er opplevelsen av å mestre