Deltagelse for alle

Foto av forestilling

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hvorfor skal mennesker med utviklingshemming være kulturellt aktive?

Svaret her er egentlig ganske enkelt. For det første er kultur en viktig del av vår identitetsbygging og kultur er med på å berike våre liv. Vi som skal være med å tilrettelegge for at personer med utviklingshemming skal få delta som publikum, men også selv være kulturelt skapende, har derfor en avgjørende betydning for hvor ofte de vi bistår får delta i kulturarrangementer. Men også for hva innholdet blir, og hvordan det organiseres. Dette gir oss noen store utfordringer. Vi skal igjen se på sitatet fra den tidligere franske kulturministeren som sier at kultur er «uunnværlig; fordi den:

  • appellerer til kreativitet, fantasi og
  • individets, gruppens og nasjonens evne til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter,
  • ved å rokke ved vante og bekvemme tankemønstre, som av og til er for lettvinte,
  • til å finne opp modeller,
  • til å forstå nåtiden for bedre å forutse og forberede fremtiden».