Nettverkskartlegging


Foto av en mann som bøyer seg over kanten på en veranda.

Foto: Mikkel Hegna Eknes

En enkel metode for oppsett av nettverkskart

Kartlegging av nettverk kan gjøres på flere måter. Det er to hovedmåter å gjøre dette på

 • Uten nettverksdiagram
 • Ved hjelp av nettverksdiagram/nettverkskart.

Du har på foregående side sett et oppsett av et nettverkskart. Et slikt kart kan ha ulikt innhold alt etter hva man ønsker å fokusere på. Noe som vi alltid på forhånd må ta stilling til.

De fleste nettverk består av en rekke personer i det intime nettverket, det effektive nettverket, det tilgjengelige nettverket og det utvidede nettverket. Derfor må vi, når vi skal kartlegge, avgrense hvilke deler av nettverket vi vil kartlegge. Dette kan vi gjøre ved å stille ulike typer spørsmål. Tenk samtidig over hvilken nærhetsgrad som skal kartlegges. Eksempler på spørsmål som stilles kan være:

 • Hva heter mor og far?
 • Hvem liker du å være sammen med?
 • Hvem kan du spørre om å være med på kino?
 • Hvem liker du å besøke?
 • Hvem arbeider du sammen med?
 • Hvem går du på skole med?
 • Hvem snakker du med hver dag
 • Hvem inviterer deg hjem?
 • Hvem ringer du til?
 • Hvem hilser du på når du treffer dem på gata?

Og så videre.

Valget av type spørsmål er avhengig av hvilken type kart dere vil bruke. Dersom man skal hjelpe en person som har kommunikasjonsvansker, er vi avhengig av en eller flere personer som kjenner tjenesteyter og vet noe om hvilke personer som er i nettverket. Vi har i det forrige kapitlet tatt opp hvem som kan være nettverksmedlemmer; familie, slekt, venner, kollegaer, skolekamerater og offentlig ansatte.