Sosial kompetanse


Foto av mann ute i snøen

Foto: Sidsel Andersen

Miljøets krav

Miljøets krav kan deles inn i 2 hovedgrupper (Gundersen og Moynahan, 1995):

  1. Ferdigheter i selve samhandlingssituasjonen

    Dersom man inviterer folk i nettverket på kaffebesøk bør man ha en rekke grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som å snakke, lytte, delta i samtalen og så videre. Prater man bare om sitt, eller holder på med en rekke andre ting som å se på TV og lignende, går gjestene ganske snart fra besøket.

  2. De sosiale ferdighetene som kreves i den aktuelle situasjonen

    Sosiale ferdigheter består først og fremst av de formelle kravene som lover, kontrakter, avtaler og så videre. Brudd på disse vil kunne fatale følger som bot eller i verste fall fengselsstraff.

    Like viktige er de uformelle kravene som forventes av oss i vårt daglige virke. Det er lover som ikke er nedskrevet og som sier noe om hvordan man skal oppføre seg.

Kan jeg gi alle mennesker en klem? Skal stemmen min i den gitte situasjonen være høy eller lav? Kan jeg være glad når andre forventer jeg skal være lei? og så videre. De uformelle reglene varierer fra situasjon til situasjon. Tenk deg at du er i et bryllup der alle er glade. Det blir du også. Neste gang du er i kirken skal du i begravelse, men du kjenner ikke de uformelle reglene som sier at her må alle se ut som de er lei seg. Du ler litt innimellom. De som er i kirka sier etterpå til hverandre: «Stakkar, hun forstår ikke dette. Vi må ikke utsette henne for dette. Hun passer heller ikke inn». Hva skjer? Hun kan bli utstøtt.

Men si at du ikke har kontroll på sosiale ferdigheter og aldri kan lære dem. En av oss forfattere glemmer aldri denne erfaringen:

En skole med utviklingshemmede elever skulle på juleavslutning i kirken. De fleste barna i kirken var såkalte normale barn. En gutt som hadde utviklingshemming og CP satt i sin rullestol. Han hadde av medisinske årsaker ikke kontroll over sine lyder, men ble så glad at han hylte av glede innimellom da han så juletreet og alle englene der var pynta med. Læreren tok ham resolutt med ut på gangen, og der ble han sittende alene under hele gudstjenesten.

Mange ganger bør det være «høyt under taket» der mennesker kan få være unike og bli respektert for den de er. Skal vi bare stenge ute de som ikke «passer inn» og ikke har evnen til å lære seg sosiale ferdigheter? Skulle denne gutten aldri få delta og glede seg over å delta på en julegudstjeneste?

Vær forsiktig med å bruke din makt ut fra hva du synes passer inn eller ei. Tjenestemottaker kan lett oppleve det som en krenkelse. Det å krenke et annet menneske innebærer å ydmyke det, få det til å føle seg mindre verdt - det innebærer å tilføre et annet menneske skår og brister. Å bli krenket er å erfare en bestemt form for psykisk smerte - ydmykelse, nedvurdering, latterliggjøring. Noen ganger innebærer det også fysisk skade.