Samliv og seksualitet


Foto av statue

Foto: Dalbera

Ressurser

Video

I kapittelet har vi vist utdrag fra filmen «Å leve uten barn - en film om sex, prevensjon og samliv». Filmen er laget etter initiativ fra Nordlandssykehuset, avdeling for voksenhabilitering, med Grethe Rønvik som prosjektleder. Filmen er produsert med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Filmen kan bestilles ved å sende mail til voksenhabilitering@nlsh.no. De har også produsert opplæringsmaterialet Kropp, identitet og seksualitet. Dette er materiell som kan brukes i undervisning, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet. Materialet består av:

 • CD med tegninger, bilder og filmer.

 • Perm med 230 sider muntlig tekst og historier til CD. Se Nordlandssykehuset

Vi har også vist videoklipp fra ESS -etikk, samliv og seksualitet. Dette er en opplæringspakke for mennesker med utviklingshemming. Du finner mer informasjon om prosjektet fra 2004 hos Stiftelsen Dam.

Litteratur

 • Barstad, B. (2006): Seksualitet og utviklingshemming. Oslo: Universitet5sforlaget AS.
 • Berndtsson, K. E.(2002): Et undervisningsopplegg i samliv og seksualitet (for høgskolestudenter) Prosjektrapport ved Praktisk Pedagogisk Utdanning, Høgskolen Stord/Haugesund.
 • Berndtsson, K.E., J. Blikfeldt Pettersen og A. Hella (1980): Psykisk utviklingshemmedes muligheter til samliv/ekteskap. Prosjektoppgave nr. 71, Lillehammer: Oppland Distriktshøgskole
 • Buttenschøn, J. (1992): Sexologi. Danmark: E.I.B.A. – Press
 • Fjeld, W. (1999): Mens og hygiene. Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark.
 • Fjeld. W. (2000): Kvinner og personlig hygiene. Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark.
 • Fjeld, W. (2001a): Menn og personlig hygiene. Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark.
 • Fjeld, W. (2001b): Veileder til opplæringsprogram – utviklingshemmede, samliv og seksualitet. Habiliteringstjenesten i Hedmarrk.
 • Fjeld, W. og B. Barstad (2002): Seksualitet og funksjonshemming. Habiliteringstjenestens kunnskaper og behov. NFSS
 • Gerland, G. (2004): Autism; relationer och sexualitet. Stockholm: Cura.
 • Hanssen, T.M. (1994): Englevakt. Oslo: Vidarforlaget.
 • Johansen, M. E.M. Thynes og J. Holm (1998): Seksualitet på alvor. Etiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Fagbokforlaget
 • Kolltveit, D., J. Tveitastøl og Aa. Utvik (1988): Samlivslærens ABC. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
 • Langfeldt, T. (1998): Sexologi. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S
 • McCarty, W. Og L. Fegan (1993): Udviklingsshæmmede og seksualitet. En vejledning for forældre og behandlere. København: 1993
 • Nordkvist, I. (red.) (1988): Kunskap, Känslor, Kärlek, och Kropp. Sexologi – Om människor med och utan funktionshinder. Stockholm: Handicapinstitutet.
 • Pedersen, L. og D. Haracopus (1997): Autisme og seksualitet. Center for autisme.
 • Sidselrud, F. (1992): Mennesker med funksjonshemming. Kriser – vekst – samliv – seksualitet. Oslo: Cappelen/ Norges Handicapforbund.
 • Skov, A og U. Henningsen (2001): Udviklingshæmmede som forældre. Formidlingscenter Øst.
 • Skår, J.E., W.-T. Mørch, A.B. Andesgaard (1990): Funksjonshemmede – samliv og seksualitet. Profesjonalitet og etikk i arbeid med seksualitet. Klepp: Info Vest Forlag.
 • Syse, A. (1995): Rettsikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmede. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S
 • Vildalen, S. (2000): ”Utviklingshemmedes seksualitet. Fra tabu til omsorg”. I J. Eknes (red.) Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget AS.
 • Vildalen, S. (1998): Ansvar og Seksualitet. Samfunn for alle. Nr. 5, s. 20 – 24.
 • Vildalen, s. og J. Eknes (1997): Bedre seint enn aldri – opplæring for psykisk utviklingshemmede. Embla. Tidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Nr. 6, s. 46 – 51.
 • Vildalen, S. og2001b): J. Eknes (1995): Det de aldri lærte. Å undervise psykisk utviklingshemmede om seksualitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 32, nr. 4, s. 311 – 317.
 • Studiemateriell i lettlest utgave for studiering. Norsk Forbund for utviklingshemmede, Samfunn for alle (NFU) Kroppen min og følelsene mine. DEL1 Dette kurset ønsker å gi økte kunnskaper om egen kropp og følelser. Veiledningshefte følger med. Norsk Forbund for utviklingshemmede. Samfunn for alle (NFU) Seksualitet og samliv. DEL2. Kurset bygger på ovennevnte kurs. Her ønsker man å gi økt kunnskap om samliv mellom mennesker. Veiledningshefte følger med.
Nettside

Nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv har en nettside som viser utdanningstilbud, prosjekter, filmer, informasjonshefter, bøker, konferanser om seksualitet og utviklingshemming.

<< Forrige side Avsluttende kursprøve >>