Tros- og livssynsfrihet

Utfordring for tjenesteytere

Foto av kvinne

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Utfordring for tjenesteytere

Praktiske og etiske dilemmaer kan utfordre tjenesteyterne. De fleste voksne med utviklingshemming har bo- og tjenestetilbud som i stor grad er basert på fellesskapsløsninger og svært få kan velge hvem de bor sammen med eller nært inntil.

Begrensede personalressurser kan lett føre til en gruppetenkning hvor fritidsaktiviteter må være felles. Det gir tjenesteyterne lite rom for å legge til rette for individuelle valg også når det gjelder å oppsøke ulike tro- og livssynsarenaer.