Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Personer som utagerer

Hvordan kan det være å yte tjenester til personer som utagerer?

Videoen viser en miljøterapeut som har erfaring med utagering og annen problematferd. Legg merke til:

  • hvilke typer utfordrende atferd og utagering hun nevner
  • hvordan utagering og annen problematferd forklares
  • hvilke råd hun gir
Noen sentrale momenter fra videokuttet

Miljøterapeuten snakker om hvordan det å gi mat stopper utfordrende atferd, og at det er behagelig for personalet når den utfordrende atferden stopper. Det er en ganske typisk måte å kommunisere på uten at mye sies. Personen som utagerer får mat eller slipper unna krav og helt vanlige forventninger. Dersom personen slutter med utageringen kan vi regne med at behovet er dekket der og da. Personalet slipper å oppleve/se atferden og får lyst til å servere mat eller slippe opp på krav i fremtiden. Legg merke til at dette mønsteret, nærmest et glidelåsmønster, kan oppstå uten at noen av partene er klar over det. Begge parter lærer. I dette tilfellet er ikke læringen ønskelig.

Miljøterapeuten nevner flere typer utfordrende og utagerende atferd. Hun har blitt skallet, sparket, bitt, slått, spyttet på og kastet avføring på. Videre nevnes det at hun har blitt skjelt ut, og det har blitt ødelagt gjenstander. Hun nevner mange av de vanligste utfordrende atferdene. I og etter situasjonene med utfordrende atferd har hun følt seg sint, redd, skuffet. Dette er ubehagelige følelser som er helt vanlige og normale. Vi kaller slik atferd hos tjenestemottakere utfordrende fordi de fleste ikke er vant med å se slik atferd, og vi blir følelsesmessig utfordret av den.

Hun nevner at det er viktig å ha kollegaer og ledere å snakke med etter de ubehagelige hendelsene. En viktig ting er dessuten at uheldige glidelåsmønster bør oppdages og brytes ved at det gjennomføres observasjoner og at det reflekteres over observasjonene. De første observasjonene bør dreie seg om å finne (a) ut hvor omfattende og alvorlig utageringen er og (b) i hvilke situasjoner utageringen forekommer. En detaljert oversikt over foranledninger og konsekvenser til utageringen kan kalles en miljødiagnose.