Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Miljødiagnose

Foto- Hanne Engelstoft Lund
Foto- Hanne Engelstoft Lund

Miljødiagnosene, eller de funksjonelle analysene, kan sette oss på sporet av utageringens hensikt, mening, betydning og funksjon. Hensikt, mening, betydning og funksjon er i denne sammenheng nesten det samme, og vi ønsker å finne ut hvilken betydning atferden har for personen i det aktuelle miljøet. Tiltak bør baseres på observasjoner og analyser av utagering. Et eksempel kan være at utagering forekommer når personen blir bedt om å gjøre vanskelige ting. Dersom vi kjenner til at personen reagerer på krav kan tiltaket være å fjerne kravene (er kravene nødvendige?), senke kravene, endre på planer, legge lette aktiviteter før kravfylte aktiviteter, gi mer hjelp en periode eller sørge for skikkelig motivasjon for å gjennomføre aktiviteten. Når vi kopler miljødiagnose og tiltak slik, bedriver vi miljøarbeid av høy kvalitet!

De tiltakene vi nå har nevnt har også mer tekniske navn. Under sine tekniske navn finnes det mye dokumentasjon, i form av vitenskapelige artikler, som viser at de kan virke.

Noe annet: Muligheten til å beskrive de ubehagelige hendelsene kan være en vesentlig forutsetning for å fortsette i jobben. Miljøterapeuten nevner støttende kollegaer og anerkjennende ledere som sier klart fra at det er en viktig jobb som utføres. Utløp for ubehagelige følelser og refleksjon over hendelsene, eller debrifing, er viktig. Når det ikke snakkes om ubehaget har de fleste en tendens til å prøve å unngå å tenke på ubehaget. Det er omtrent som å prøve å unngå å tenke på noe som du synes lukter skikkelig godt – det blir bare mer av tenkingen på det gode! På samme vis vil en strategi med å prøve og ikke å tenke på utageringen kunne føre til nettopp tenking på utageringen og personen som utagerte.

Dersom du ikke får anledning til å snakke om de ubehagelige opplevelsene kan du komme til å unngå personen som ubehaget er knyttet til. Det gjelder også unngåelse av vanlig samhandling med personen. Selve tenkningen på å unngå personen kan bli problematisk. Det er sannsynlig at du kan begynne å tenke på personen som slem, infam og ubehagelig. Noen vil tenke at de ikke håndterer jobben sin slik de bør eller ønsker. Vi anbefaler som nevnt, og som miljøterapeuten i videokuttet også gjør, at du snakker med kollegaer og ledere. Deretter bør det settes av tid til grundig observasjon av hva som foranlediger den utagerende atferden og hva den medfører av fordeler, med andre ord hvilken hensikt atferden ser ut til å ha. Funksjonelle analyser eller miljødiagnoser plasserer årsakene i omgivelsene – og omgivelsene kan vi endre på. Det er verre å endre på folks indre egenskaper.

Tenk gjennom og diskuter

  • Hvordan får du utløp for ubehagelige opplevelser på jobben der du er ansatt?
  • Følges episoder med utagering opp av observasjoner og refleksjoner over observasjonene?
  • Har dere noen konkrete forslag til hvordan ubehag i forbindelse med utagering bør møtes?