Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Utfordrende atferd og utagering – noen kjennetegn

Foto; Hanne Engelstoft Lund
Foto; Hanne Engelstoft Lund

Omtrent halvparten av alle personer med utviklingshemning som får omsorgstjenester har en eller annen form for problematisk atferd eller utfordrende atferd (Holden, 2009). Problematisk og utfordrende atferd er ødeleggende for personen selv og påvirker andre. Atferdene utgjør en utfordring for andre. Den utfordrende atferden regnes som mer problematisk enn det vi kaller problematferd.

Det er også vanlig å dele inn i mindre krevende utfordrende atferd og mer krevende utfordrende atferd. Mer krevende utfordrende atferd er kjennetegnet av at det i tillegg til å kreve spesielle tiltak som utstyr, bemanning og egne boliger også er slik at:

  1. atferden forekommer daglig
  2. atferden hindrer deltakelse som ellers ville passet for denne personen
  3. atferden forekommer minst én gang hver dag
  4. medfører skader på personen selv eller andre

Denne oversikten sier ikke så mye om de ulike grader av utfordrende atferd. Derfor er det viktig at vi så fort som mulig skaffer en oversikt over hvor stort problemet er i form av antall og styrke. Det foregår ved å telle opp antallet av den utfordrende atferden over tid (se Cooper, Heron & Heward, 2007 for en grundig innføring). Angrep mot andre, selvskading, ødeleggelse og annen utfordrende atferd utgjør fire hovedgrupper utfordrende atferd. Utagering kan innebære å slå og bite andre, lugge, klore og klype, være verbalt truende, ødelegge egne eller andres eiendeler, kline med avføring, eller protestere kraftige mot viktige gjøremål og raseri. Utagering er altså en gruppe atferd innenfor kategorien utfordrende atferd.

En undersøkelse fra Hedmark viser at omtrent 6 % av personer med utviklingshemning, som også mottar omsorgstjenester, angriper andre (se Holden, 2009 s. 55 & 56). Omtrent 2 % ødelegger ting. Det er slik at alvorlig utfordrende atferd som angrep ofte forekommer sammen med annen utfordrende atferd. Det er en opphopning av problematisk og utfordrende atferd hos noen personer. Utagering er derfor ganske vanlig, og dersom det er 10 personer med utviklingshemning som mottar tjenester i din kommune, så vil kanskje én av disse personene trenge bistand av noen som har kompetanse om utagering.

Vi gjør også oppmerksom på at ”utagering” er en formulering som kan ha til hensikt å skåne den som utfører atferden. Det pyntes litt på språket. I mange sammenhenger vil den samme væremåten bli karakterisert som vold mot andre.