Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Noen mulige tiltakselementer

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Kan noe gjøres med foranledningene? Kan vi fjerne foranledningene som ofte forekommer i forkant av utagering? Er det bestemte steder, gjenstander og personer som ofte er til stede ved utagering?

  • Kan endring av planer og aktiviteter senke utagering?
  • Hva med generell trivsel, livskvalitet og velferd – kan vi gjøre forbedringer? Kan vi sørge for at stimuli personen liker er hyppig til stede?
  • Kan økt generelt aktivitetsnivå utkonkurrere utagering?
  • Kan vi berømme at personen avstår fra utagering; altså legge merke til alt som skjer når personen ikke utagerer?
  • Kan personen lære seg andre måter å kommunisere på; dersom utageringen har en kommunikativ funksjon – kan annen kommunikasjon læres? Kan vi berømme at personen gjør noe annet enn utagering?