Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Oversikt over funksjoner utagering kan ha

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Her følger en oversikt over hvilke funksjoner eller mening utagering kan ha. Forsterkning innebærer at det blir mer av utageringen dersom miljøet er slik som under - eksempelvis at miljøet ”bidrar” med oppmerksomhet avhengig av utagering. Vi kan si at meningen med utagering er å skaffe oppmerksomhet, siden utagering tidligere har medført oppmerksomhet. Dersom vi kjenner til denne funksjonen kan det være aktuelt å velge tiltak som innebærer å lære en annen kommunikasjonsform. Det kan også være aktuelt å sørge for at det generelt er mye positiv oppmerksomhet tilstede.

  1. Sosial positiv forsterkning; utagering medfører oppmerksomhet eller omsorg
  2. Sosial negativ forsterkning; fjerning av sosialt ubehag og krav forsterker utagering
  3. Materiell positiv forsterkning; utagering forsterkes ved å føre til tilgang til mat, drikke og gjenstander (se videoinnslaget tidligere i dette kapittelet)
  4. Materiell negativ forsterkning; utagering forsterkes ved at mat og gjenstander fjernes når utageringen kommer

Tenk gjennom dette

Hvilke funksjoner nevnt over har du observert selv i eget arbeid? Kan du koble sammen noen funksjoner og konkrete tiltak?