Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Problemer og muligheter

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Utagering utgjør et alvorlig problem, men det finnes muligheter for å avhjelpe problemet. Tjenesteyterne bør tas godt vare på, slik at miljøet rundt tjenestemottakeren kan bli stabilt og kompetent. Det kreves ledere som er interessert i tjenestemottaker, de ansatte og faglige løsninger som har vist seg å virke. Vi har gode erfaringer med å jobbe tett sammen med familien. Ofte er utagering ikke bare et problem på skole og arbeid, men også sammen med familien. Noen ganger kan det være nødvendig å lære seg noen fremgangsmåter for å beskytte seg.

Repetisjon av hovedpunkter
  • Skaff en oversikt over problemets størrelse og miljøårsakene
  • Vær nøye med å samle inn data og planlegg tiltak med utgangspunkt i hva du vet om årsaker
  • Somatisk differensialdiagnostikk – vesentlig i startfasen
  • Debrifing er vesentlig
  • Unngå egenskapsforklaringer; de er til liten praktisk hjelp og stempler personen ufortjent negativt

Diskutere i personalgruppen:

Prøv å komme på noen eksempler der utagering har blitt forklart med egenskapsforklaringer. Diskuter om tiltakene ville blitt annerledes dersom det hadde blitt lagt vekt på en diagnose av miljøet – det vil si hva hjelperne har gjort i stedet for trekk ved personen som skal ha hjelp!

Har du fått:
  • Kjennskap til hva utagering er?
  • Kunnskap om ulemper ved egenskapsforklaringer av utagering og at utløp for ubehagelige opplevelser er vesentlig?
  • Kunnskap om at noen enkle observasjoner kan være viktig?
  • Kjennskap til noen tiltak?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke

Foto:

Side: "Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltakk": (forside). Foto:

Side: "Miljødiagnose". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Utfordrende atferd og utagering". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Forklaringer inne i personen". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Problemer med egenskapsforklaringer". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Utagering - en skisse til fremgangsmåte". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Noen mulige tiltakselementer". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Side: "Oversikt over noen funksjoner utagering kan ha". Foto: Hanne Engelstoft Lund

Video:

Side: "Personer som utagerer". Produsert av Lars Ole Bolneset, Ridderne as

Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune.

I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.