Selvskading ved lett utviklingshemning

Klinisk nyttig kunnskap om selvskading

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Både i media og faglitteraturen blir ofte personer som skader seg beskrevet negativt. Selvskading kan beskrives som manipulasjon, og personene som oppmerksomhetshungrende og egoistiske. Forskning gir ikke støtte for at dette er typisk, og i virkeligheten er det nok like mange grunner til å skade seg som det finnes personer som gjør det. For å hjelpe den som skader seg er det uansett nødvendig å gå et steg videre fra generell kunnskap, diagnoser og kasusbeskrivelser. Målet må være at man gjennom et samarbeid med den det gjelder, kan gjennomføre en funksjonell analyse av atferden; hvilke situasjoner trigger avmakt som fører til selvskading og hvilke ferdigheter kan brukes for å få mer kontroll over eget liv.

Maktesløshet

Men dette er vanskelig. Hjelpere og de som ellers må forholde seg til den som selvskader har lett for å bli overveldet av det urolige og tidvis desperate uttrykket selvskadingen gir. De som skader seg vet ofte ikke selv hvorfor de kutter seg, om de vil motta hjelp eller ei, eller hva de trenger. De opplever lettere skam enn andre og preges ofte av humørsvingninger. Det gjør at både den som skader seg, deres familie og hjelperne ofte opplever maktesløshet. Maktesløsheten lammer. Den gjør hjelpere defensive eller fører til at mange ikke ønsker eller tør å hjelpe personer med selvskading. Og maktesløsheten gir håpløshet til den som skader seg, noe som igjen forsterker følelsen av at selvskading er den eneste løsningen som virker. Med andre ord skaper dette en typisk ond sirkel.

Les mere om dette hos Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading (brukerforening).

Manipulering og oppmerksomhet

Det finnes personer som skader seg som er drevet av ønske om oppmerksomhet, og som manipulerer og som er preget av psykotiske episoder. Men disse er ikke representative. Dette er ekstremvariantene og disse personene er preget av flere års opplevelse av maktesløshet. De fleste som har erfaring med selvskadende personer med personlighetsforstyrrelse eller utviklingshemming vet dessuten at disse personene/brukerne heller ikke er så veldig dyktige manipulatorer. De bruker ofte lett gjennomskuelige metoder og blir relativt raskt avslørt. Det skyldes nok deres desperasjon som gjør at de planlegger på kort sikt, noe som igjen bør gi oss en bekreftelse på hvor enormt intenst ubehag de opplever i det daglige.

Sosiale ferdigheter

Undersøkelser viser at mange som skader seg oppgir at de gjør det i en konfliktsituasjon eller når de overmannes av en svært ubehagelig tanke eller følelse. Utviklingshemmede personer har ofte begrensede sosiale ferdigheter. De har i tillegg vansker med å overføre mestring fra et område til et annet. De har ofte vansker med å uttrykke seg. Alt dette bidrar til at de har vansker med å be om hjelp, forklare sin opplevelse, og løse sosiale konflikter når de oppstår. Selvskading kommer ofte som en reaksjon på livshendelser eller en opplevelse av at de ikke klarer å kommunisere en vanskelig følelse eller indre smerte.

Se også Tidsskrift for suicidologi som har flere artikler om dette. Gratis abonnement.