Selvskading ved lett utviklingshemning

Ressurser

Nettside

Helsebibliotekets avsnitt om selvmord og selvskade: 2006 http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk+helse/Selvmord+og+selvskade

Litteratur

Nilssen, Camilla Heiberg (2010). Kors på halsen; tre søstre om selvskading. Dinamo Forlag

Øverland, Svein (2006). Selvskading. En praktisk tilnærming. Bergen; Fagbokforlaget.

Øverland, Svein (2008). "Ustabilitet og selvskading" i Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, Gyldendal Akademisk Forlag

Avisoppslag

VG artikkel og video (2011). Ida skadet seg i 12 år: Blodet var mine tårer