Forebygging versus behandling og brannslukning

Det første møte med arbeidsplassen

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

De første dagene på en ny arbeidsplass er en spennende, utviklende, og kanskje også en tid hvor man føler seg usikker. Man møter arbeidsplassen med alle sansene åpne, som igjen gir store muligheter for læring.

Samtidig må vi ikke glemme at de nye kan lære den etablerte arbeidstokken mye. Her ligger det et stort utviklings potensial for alle arbeidsplasser.