Forebygging versus behandling og brannslukning

Får gamle historier for mye plass?

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Tjenestesteder som må forholde seg til ulike former for utfordrende atferd, kan lett komme opp i situasjoner hvor de dyrker de utfordrende og vanskelige situasjonene de har vært oppe i. Disse situasjonene får uforholdsmessig stor plass i kommunikasjonen, på bekostning av det som er bra.

Det å prate mye om problemene kan være med på å gjøre utfordringene større enn de er, gjennom at vi tar oppmerksomheten bort fra det som kan vise seg å være løsningene. Man opplever sjelden at man løser problemer ved å snakke dem i hjel, de vokser heller ved at de gjennom kommunikasjonen får næring.

Det å komme ny til en arbeidsplass og bli møtt med historier om de tøffeste utageringene tjenestemottakeren har hatt, kan bidra til at en får høye skuldre. Slike historier kan bidra til å spre mer usikkerhet enn ønskelig i en tidlig fase.

Vi skal heller ikke se bort ifra at det i enkelte miljøer også kan gå en del prestisje i det å ”takle” mye utagering.