Forebygging versus behandling og brannslukning

Hvem skal gi opplæring

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Når en skal organisere opplæring i et bofellesskap, er en viktig faktor hvem som skal stå for denne opplæringen. I en hverdag der det ofte er mye sykdom og permisjoner, ser vi enkelte eksempler på at vikarer som nettopp selv har gjennomgått en opplæring blir satt til å stå for opplæringen av andre. Det kan være svært uheldig.

En av grunnene til det, er at det ikke blir en rød tråd i opplæringen. Ved å satse på en eller noen få personer som skal stå for opplæringen kan man kvalitetssikre at nytt personal får den spesifikke informasjon som er nødvendig om tjenestemottaker, men også videreføring av de holdninger og verdier som bofellesskapet står for.

I perioder er det behov for ekstra mye opplæring, for eksempel ved oppstart av bolig. Her kan det være viktig å knytte til seg nøkkelpersoner fra kretsen rundt tjenestemottakeren, slik at verdifulle erfaring og kunnskap blir videreført. Det å gi opplæring er en krevende oppgave, som stiller en rekke krav til kompetanse. Det kan derfor være en fordel å sette miljøterapeuter på denne oppgaven, men en rutinert og reflektert miljøarbeider kan også gjøre en utmerket jobb. Å ha tre opplæringsvakter er enkelte steder en norm for antall vakter en har før den nyansatte gis anledning til å jobbe selvstendig.

Uansett hva ledelsen i bofellesskapet ender opp med, er det viktig å tenke veldig nøye gjennom behovet til tjenestemottaker og personalet før en tenker antall vakter.