Forebygging versus behandling og brannslukning

Ressurser

Anbefalt litteratur


Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning, Oslo; Universitetsforlaget.

Eliassen, Helge og Seikkula, Jaakko (Red.) (2006). Reflekterende prosesser i praksis. Oslo; Universitetsforlaget.

Skau, Greta M. (2003). Mellom makt og hjelp. Oslo; Universitetsforlaget.

Lindbæk, Bente (red) (2004). Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Høyskoleforlaget

Eknes, Jarle (red.) (2000). Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo; Universitetsforlaget.