Samhandling - om relasjoner

Egne valg

Illustrasjon: Nemo -Pixabay
Illustrasjon: Nemo -Pixabay

Når utviklingshemmede slipper til og får velge å beslutte vil vedkommende etter hvert erfare at det virker å velge. Du som tjenesteyter vil til stadighet bli utfordret ved at tjenestemottakere tar valg og beslutninger som ikke er i tråd med ditt eget verdisett. Din evne til å legge egne meninger til side vil derfor være viktig. Hva du synes er sunt, eller best for den andre må komme i andre rekke. Personen med utviklingshemming må få stå frem som seg selv med sine ønsker og behov.

Mange utviklingshemmede med atferdsproblemer har vært utsatt for meget strenge regimer med faste planer og gjøremål hvor de selv har liten eller ingen innflytelse. Vår utfordring blir da å få tjenestemottakere til å stole på oss som hjelpere. Vi må omstille oss fra å fortelle hva utviklingshemmede skal gjøre, til hvordan vi kan hjelpe de andre til å leve det livet de selv ønsker.

Vi skal bevege oss vekk fra å betrakte utviklingshemmede med utfordrende atferd som personer som må håndteres, til personer som må bli forstått. Hvordan skal jeg som hjelper/tjenesteyter få frem hva du mener og ønsker, for så å tilrettelegge for at det kan virkeliggjøres? Dette krever at du bruker deg selv, din nysgjerrighet, ditt engasjement og din kreativitet. På denne måten kan utviklingshemmede få bestemme i eget liv. Vår erfaring med å endre tilnærming fra faste planer med ufravikelige krav til en praksis med lydhørhet og samarbeid, har vært en av hovedårsakene til at antall skader på personale er redusert drastisk.