Samhandling - om relasjoner

Ressurser

Christensen, Karen og Nilsen, Even (2006). Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. (Kap 3 og 5)

Eide, Hilde og Eide, Tom (2007). Kommunikasjon i relasjoner- Samhandling, konfliktløsning og etikk Oslo: Gyldendal.

Folkestad, Helge (2004). Den lokale praksis i bofellesskap for utviklingshemmede. SOR Rapport nr 6.

Folkestad, Helge Innlegg fra symposium i Bergen februar 2006 "Det er ikke tilfeldig at.."

Lorentzen, Per (2003). Fra tilskuer til deltaker. Oslo: Universitetsforlaget.