Hendelser og reaksjoner

Sentrale begreper

Reaksjoner under og etter kriser


De fleste akutte reaksjoner er normale og hensiktsmessige. Mennesker reagerer forskjellig avhengig av personlighet, livssituasjon og egne erfaringer før, under og etter krisen. Potensielt traumatiserende hendelser påvirker tanker, følelser, kroppsopplevelser og handlinger [1]